در حال بارگیری...

 سرویس و نگهداری

 

نگهداری آسانسور و پله برقی شامل عملیات سرویس طبق چک لیست مورد تایید سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی و رفع خرابی های احتمالی آنها می باشد.

 

 

 

سرویس و نگهداری آسانسور

 

 

در قراردادهای سرویس و نگهداری این شرکت یک مرتبه سرویس طی یک ماه و درصورت خرابی ، طی دفعات این شرکت ملزم به مراجعه به ساختمان و رفع خرابی حادث شده میباشد.

حال اینکه طبق قرارداد ماهیانه یک نوبت حق سرویس دریافت می شود و از آنجایی که مراجعه به ساختمان جهت رفع خرابی برای این شرکت مرقوم به صرفه نمی باشد و جزو زیان محاسبه میگردد این شرکت با بکارگیری تکنسین های مجرب و پرسابقه و سعی در به روز رسانی دانش فنی آنها اقدام به برگزاری دوره های ماهیانه آموزشی مینماید که همین امر موجب گردیده ۹۰ درصد خرابی های احتمالی دستگاه ها کاهش یافته و با نظارت بازرسان واحد سرویس و نگهداری و ارائه گزارش های سرویسکاران و تکنسینها، خرابی ها قبل از موعد پیش بینی و رفع گردد و بهره وری و رضایت از این واحد بالا رود.

 

 

برخی از خدمات سرویس و نگهداری آسانسور

 

  • عقد قرارداد سالیانه است.
  • طی ۳۰ روز یک نوبت سرویس انجام می شود و در پایان هر ماه حق سرویس دریافت می شود.
  • طی همان 30 روز هر نوبت خرابی حادث شود رایگان رفع می‌گردد.
  • خارج از ساعات اداری و ایام تعطیل پرسنل واحد اقدام به رفع خرابی می نمایند.
  • با توجه به ضرورت نیاز نیروی مقیم (تکنسین فنی یا اپراتور) در برخی از ساختمان ها مانند بیمارستان ها و مجتمع های مسکونی و شهرک‌ها این واحد آماده ارسال نیروی مقیم می باشد.
  • بازرسان این واحد سالیانه یک نوبت طی مراجعه به ساختمان و انجام امور بازرسی گزارش های مکتوب  سرویسکاران را بررسی می نمایند.
  • طی هر نوبت مراجعه به ساختمان به هر دلیل فرم دو برگه گزارش کار و گزارش فنی تدوین و به نماینده ساختمان تسلیم می گردد همچنین سوابق بعد از بررسی سرپرست این واحد بایگانی می شود.
  • این واحد مفتخر به ارائه سرویس و نگهداری به انواع آسانسور و پله برقی و عقد قرارداد همکاری با انواع سلایق مشترکان با نرخ و هزینه مرقوم به صرفه و رقابتی می باشد.