در حال بارگیری...

جنرال سرویس

اکثر مشتریانی که جهت عقد قرارداد سرویس و نگهداری دستگاه خود با ما در تماس هستند از نحوه عملکرد دستگاه خود ناراضی هستند و دیگر تمایل به ادامه همکاری با نگهدار قبلی دستگاه خود ندارند .

عمدتا طی مدتی که دستگاه مورد سرویس اشتباه و قصور سرویسکار و یا عدم سرویس قرار داشته به غیر از مسائل ایمنی که شوخی بردار نیست دچار مشکلات و ایراداتی شده که در پروسه سرویس باید حل و فصل می‌شدند .

طی بازدید و کارشناسی اولیه جهت عقد قرارداد سرویس و نگهداری این شرکت، گزارش کاملی از عملکرد بخش های الکتریکال و مکانیکال به نماینده ساختمان ارائه و در صورت عیب و ایراد دستگاه بسته به چند فاکتور قطعات تعمیر و یا تعویض می‌شوند که در پایان با اورهال کردن دستگاه در عملیات جنرال سرویس دستگاه ایمنی و سلامت لازم را جهت انجام سرویس های ماهیانه پیدا می کند و فرآیند جنرال سرویسبانی افت خرابی‌ها تا ۹۰ درصد می باشد.

 

 

نوسازی آسانسور

نوسازی

در دو بخش الکتریکال و مکانیکال بسته به ایراد دستگاه طرف قرارداد با توافق نماینده ساختمان امکان نوسازی و اضافه کردن هر گونه آپشنی وجود دارد و هر دستگاهی قابلیت به روز رسانی را داراست.
لازم بذکر است اولویت این شرکت ، کارکرد همیشگی و بدون توقف دستگاه شما در شرایط استاندارد و ایمن است که پرسنل این شرکت فقط در صورت نیاز و با هماهنگی نماینده ساختمان اقدام به تعویض قطعات نموده و طبق سیاست کلی این شرکت عمل میکنند که سرویس صحیح و بموقع و تعمیر اصولی قطعه بجای تعویض غیر ملزم آن است.

تزیینات

عمدتاً هر آنچه که در آسانسور به چشم می‌آید می‌توان مشمول تزئینات قرارداد، اینکه کابین قدیمی است و یا شستی های احضار طبقات و یا کابین کهنه شده و یا اصلا از نظر شما زیبایی ندارند.

بهترین تزئینات با هر متریالی که شما در نظر دارید بعد از ارائه نمونه کار و ژورنال و با مشاوره دقیق و توافق و جلب نظر شما امکان پذیر است.

کارشناسان این واحد در هر زمان آماده اند که خدمات تزئینات کابین و شستی های احضار و دربهای آسانسور شما را ارائه نمایند.